035 628 38 02

Volwassenen

1. Aanbod

  • Diagnostisch onderzoek: voor volwassenen geldt, meer nog dan bij kinderen, dat elk onderzoek anders is. Het hangt van de specifieke situatie en wensen van de volwassene af wat er wordt onderzocht.
  • Screening
  • Behandeling van lezen en spellen met de F&L methode
  • Nederlands: grammatica en werkwoordspelling
  • Schriftelijk formuleren
  • Omgaan met ICT hulpmiddelen
  • Behandeltraject/individuele cursus op maat

Dit aanbod kan onderdeel zijn van een POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan)

 

2. De dyslexieverklaring

Als bij het onderzoek door Stichting Taalhulp de diagnose dyslexie is gesteld, wordt een dyslexieverklaring gegeven. Soms is het nodig enige tijd te behandelen voordat een verklaring kan worden afgegeven. Dit is het geval wanneer de hardnekkigheid van het probleem nog onvoldoende is aangetoond. Zie ook de criteria van de SDN.

Een dyslexieverklaring kan recht geven op aangepaste toetsen. Op grond van zo’n verklaring heeft de cursist recht op bijvoorbeeld tijdverlenging bij toetsen en examens.
In individuele gevallen kunnen in de dyslexieverklaring andere aanpassingen worden geadviseerd.

Voorbeelden van aanpassingen:
tijdverlenging
extra groot lettertype
aangepaste beoordeling van de spelling
gebruik van een computer
teksten in gesproken vorm, bijv. op CD of m.b.v. voorleessoftware
mondelinge toetsen en/of examens
extra herkansingen

Een dyslexieverklaring is in principe onbeperkt geldig.

3. De behandeling

Gewoonlijk vindt één behandelsessie per week plaats.

Werkpunten kunnen zijn (in overleg):
Technisch lezen: F&L-methode
Spelling: F&L-methode
Basisspelling van de Nederlandse taal
Spelling van leenwoorden zoals kwaliteit en taxi
Spelling van werkwoorden
Begrijpend en studerend lezen
Strategieën bij het lezen/leren van teksten
Schriftelijk formuleren
Grammatica
Het lezen, de spelling en de grammatica van vreemde talen:
Engels
Frans
Duits
Studie- en examenbegeleiding

In sommige gevallen vergoedt de werkgever (een deel van) de kosten.

?>