035 628 38 02

De dyslexieverklaring

2. De dyslexieverklaring

Als bij het onderzoek door Stichting Taalhulp de diagnose dyslexie is gesteld, wordt een dyslexieverklaring gegeven. Soms is het nodig enige tijd te behandelen voordat een verklaring kan worden afgegeven. Dit is het geval wanneer de hardnekkigheid van het probleem nog onvoldoende is aangetoond. Zie ook de criteria van de SDN.

Een dyslexieverklaring kan recht geven op aangepaste toetsen. Op grond van zo’n verklaring heeft de cursist recht op bijvoorbeeld tijdverlenging bij toetsen en examens.
In individuele gevallen kunnen in de dyslexieverklaring andere aanpassingen worden geadviseerd.

Voorbeelden van aanpassingen:
tijdverlenging
extra groot lettertype
aangepaste beoordeling van de spelling
gebruik van een computer
teksten in gesproken vorm, bijv. op CD of m.b.v. voorleessoftware
mondelinge toetsen en/of examens
extra herkansingen

Een dyslexieverklaring is in principe onbeperkt geldig.