035 628 38 02

Voortgezet onderwijs

1. Aanbod

 

 • Diagnostisch onderzoek al dan niet met behandelplan.
 • Screening: beknopt onderzoek met als doel te bekijken of een aanmelding voor diagnostiek zinvol is
 • Behandeling van technisch lezen en spellen met de F&L methode
 • Nederlands: grammatica en werkwoordspelling
 • Studerend lezen: informatie halen uit schoolboeken
 • Engels: “Begrijpend spellen in het Engels”
 • Engels: grammatica
 • Duits: spelling
 • Duits: grammatica
 • Frans: spelling
 • Frans: grammatica (brugklas)
 • Omgaan met ICT-hulpmiddelen
 • Examentraining Nederlands
 • Examentraining Engels
 • Behandeltrajecten op maat

 

 

2. De dyslexieverklaring

Als bij het onderzoek door Stichting Taalhulp de diagnose dyslexie is gesteld, wordt een dyslexieverklaring gegeven. Soms is het nodig enige tijd te behandelen voordat een verklaring kan worden afgegeven. Dit is het geval wanneer de hardnekkigheid van het probleem nog onvoldoende is aangetoond. Zie ook de criteria van de SDN.

Een dyslexieverklaring kan recht geven op aangepaste toetsen. Op grond van zo’n verklaring heeft de leerling recht op bijvoorbeeld tijdverlenging bij toetsen en examens.
In individuele gevallen kunnen in de dyslexieverklaring andere aanpassingen worden geadviseerd.

Voorbeelden van aanpassingen:
tijdverlenging
extra groot lettertype
aangepaste beoordeling van de spelling
gebruik van een computer
teksten in gesproken vorm, bijv. op CD of m.b.v. voorleessoftware
mondelinge toetsen en/of examens
extra herkansingen

Een dyslexieverklaring is in principe onbeperkt geldig.

3. De behandeling

Gewoonlijk vindt één behandelsessie per week plaats. Daarnaast moet de leerling een thuisprogramma volgen.
VO-scholieren worden zo mogelijk buiten schooltijd ingepland.

Werkpunten kunnen zijn (in overleg):
Technisch lezen: F&L-methode
Spelling: F&L-methode
basisspelling van de Nederlandse taal
spelling van leenwoorden zoals kwaliteit en taxi
spelling van werkwoorden
Begrijpend en studerend lezen
Strategieën bij het lezen/leren van teksten in schoolboeken
Schriftelijk formuleren
Grammatica en ontleden
Het lezen, de spelling en de grammatica van vreemde talen:
Engels
Frans
Duits
Studie- en examenbegeleiding

?>