035 628 38 02

Behandeling

Behandeling

Bij aanvang van de behandeling kan het nodig zijn om een aantal toetsen af te nemen om een goede inschatting van de beginsituatie en de duur van de behandeling te kunnen maken. In het intakegesprek zal dit duidelijk afgesproken worden.

Bij een behandeling worden in rekening gebracht:

  1. behandelingsuren, inclusief voorbereiding en tussentijdse voortgangsevaluatie;
  2. uren voor overleg op verzoek van cliënt/ouders of de school, alleen na overleg met en met toestemming van cliënt/ouders;
  3. reistijd en reiskosten (bijv. naar een school), alleen na overleg met en met toestemming van cliënt/ouders.

Bij niet tijdig afmelden (tenminste 24 uur van tevoren) worden de gereserveerde uren in rekening gebracht.

Het advies uurtarief in 2024 bedraagt  € 89,50. Dit bedrag is inclusief indirecte tijd (voorbereiding, bijhouden behandeldossier en tussentijdse verslaglegging).