035 628 38 02

Wat doen wij?

Stichting Taalhulp is een in dyslexie gespecialiseerde instelling, die door het NKD geaccrediteerd is. Wanneer een dyslexieverklaring wordt afgegeven dan heeft er gedegen en toetsbaar onderzoek plaatsgevonden.

Behandeling van het technisch lezen en de spelling gebeurt met de F&L-methode®, een bij Stichting Taalhulp ontwikkelde methode die bewezen effectief is. Indien nodig kan ook gewerkt worden aan begrijpend lezen, schriftelijk formuleren, vreemde talen en dergelijke.

De diagnose en behandeling van ernstige dyslexie (ED) wordt vergoed vanuit de wet op de jeugdzorg.  De jeugdzorg  wordt vergoed vanuit de gemeente.

Met ingang van 1 januari 2022 is een nieuw protocol in werking getreden: Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling (PDDB 3.0). Voor een duidelijke uitleg wat dit protocol inhoudt, heeft onze collega Sonja Karman een videopresentatie gemaakt. deze kunt u hier bekijken.

Wachttijden

Stichting Taalhulp streeft naar zo kort mogelijke wachttijden. Neemt u telefonisch contact op met de vestiging bij u in de buurt om de meest actuele informatie te krijgen.

8,9

Cijfer voor onze diagnostiek

9,5

Cijfer voor onze behandelaars