035 628 38 02

Begrijpend Lezen

Sommige leerlingen halen op school slechte cijfers voor begrijpend lezen, terwijl ze in feite wel begrijpen wat ze lezen.
Soms is het probleem dat het kind door een zwakke technische leesvaardigheid (nog) niet echt aan begrip toekomt.
Het kan ook zijn dat een leerling niet overweg kan met de manier van vragen stellen in de methode voor begrijpend lezen die op school gebruikt wordt.

In het laatste geval heeft Stichting Taalhulp een manier ontwikkeld die kinderen in staat stelt op een structurele manier informatie uit een tekst te halen en antwoorden te formuleren.

Module Begrijpend Lezen

Neem contact op met de vestiging bij u in de regio voor het op maat maken van deze module zodat we de inhoud ervan kunnen afstemmen op het niveau van uw kind.

?>