035 628 38 02

Spelling in het Engels

Waarom schrijf je het woord ‘game’ met een a en ‘rain’ met ai terwijl je in beide woorden [ee] zegt?
Engels wordt regelmatig als moeilijk ervaren en dan met name de spelling ervan.
Vaak zeggen kinderen dat ze zo weinig houvast hebben en dat ze veel van buiten moeten leren. Maar juist voor spellingzwakke kinderen is dit ontzettend lastig!
Nu dat Engels een verplicht vak is op het voortgezet onderwijs is de vraag voor hulp op dit gebied enorm toegenomen.

Stichting Taalhulp voorziet in deze behoefte met de door mw. Sonja Karman ontwikkelde methode ‘Begrijpend Spellen in het Engels‘.
Met behulp van deze methode worden de klankstructuur en de spellingregels van het Engels op een eenvoudige manier uitgelegd en zichtbaar gemaakt, waarbij wij het belangrijk vinden dat de samenhang van de regels voor uw kind duidelijk wordt.

Begrijpend Spellen in het Engels is geschikt voor de bovenbouw van het basisonderwijs en voor de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs.

Let op: deze module wordt (nog) niet in iedere vestiging aangeboden.

 

Module Spelling in het Engels

Neem contact op met de vestiging bij u in de regio voor het op maat maken van deze module zodat we de inhoud ervan kunnen afstemmen op het niveau van uw kind.

?>