035 628 38 02

Leenwoordspelling

Leenwoorden zijn woorden die in het geheel of voor een deel afkomstig zijn uit een andere taal, zoals: politie, punaise, tropisch, chauffeur, enthousiast. De basisregels van het Nederlands kunnen hier niet op worden toegepast. Dit heeft tot gevolg dat deze woorden vaak van buiten moeten worden geleerd en dit is nu juist zo lastig voor zwakke spellers.

Bij Stichting Taalhulp werken we op een overzichtelijke en inzichtelijke manier aan het onder de knie krijgen van de spelling van deze woorden.
Allereerst leren we kinderen hoe ze een leenwoord kunnen herkennen.
Hierna komt het leren van de leenwoordenspelling aan de orde. De spelling hiervan is op volgorde ingedeeld in categorieën.

Module Leenwoordspelling

Neem contact op met de vestiging bij u in de regio voor het op maat maken van deze module zodat we de inhoud ervan kunnen afstemmen op het niveau van uw kind.

?>