035 628 38 02

Aanbod

Niet alle kinderen met lees- en spellingproblemen zijn dyslectisch.
Niet alle kinderen waarvan het vermoeden bestaat dat ze dyslectisch zijn, komen in aanmerking voor het dyslexie behandeltraject dat door de gemeente wordt vergoed.
Deze kinderen kunnen op een bepaald moment onze hulp goed gebruiken.

Via een particulier traject bieden we deze groep kinderen zorg op maat.
Ouders kunnen uit ons aanbod gericht kiezen voor wat zij voor hun kind belangrijk vinden en waar het kind moeite mee heeft.
De kosten voor deze hulp zijn voor rekening van de ouders.

  1. Basispakket spelling
  2. Pluspakket spelling
  3. Werkwoordspelling
  4. Leenwoordspelling
  5. Spelling in het Engels
  6. Begrijpend lezen
  7. Screening dyslexie