035 628 38 02

De dyslexieverklaring

2. De dyslexieverklaring

Als bij het onderzoek door Stichting Taalhulp de diagnose dyslexie is gesteld, wordt een dyslexieverklaring gegeven. Soms is het nodig enige tijd te behandelen voordat een verklaring kan worden afgegeven. Dit is het geval wanneer de hardnekkigheid van het probleem nog onvoldoende is aangetoond. Zie ook de criteria van de SDN.

Een dyslexieverklaring kan recht geven op aangepaste toetsen. Op grond van zo’n verklaring heeft de leerling recht op bijvoorbeeld tijdverlenging bij de Citotoets en bij toetsen in het voortgezet onderwijs.
In individuele gevallen kunnen in de dyslexieverklaring andere aanpassingen worden geadviseerd.
Voorbeelden van aanpassingen:

  • tijdsverlenging
  • extra groot lettertype
  • aangepaste beoordeling van de spelling
  • gebruik van een computer
  • teksten in gesproken vorm, bijv. op (DAISY-)CD of m.b.v. voorleessoftware
  • mondelinge toetsen
  • extra herkansingen

 

Een dyslexieverklaring is in principe onbeperkt geldig.