035 628 38 02

De behandeling

3. De behandeling

Behandeling is mogelijk vanaf groep 3.
Gewoonlijk vindt één behandelsessie per week plaats. Daarnaast moet de leerling een vrij intensief thuisprogramma volgen (gemiddeld zo’n 20 tot 40 minuten per dag).
Over het algemeen wordt onder schooltijd behandeld.

Werkpunten kunnen zijn:

 • Technisch lezen: F&L-methode
 • Spelling: F&L-methode
  • basisspelling van de Nederlandse taal
  • spelling van leenwoorden zoals kwaliteit en taxi
  • spelling van werkwoorden
 • Begrijpend en studerend lezen
 • Leesstrategieën bij toetsen, bijvoorbeeld de Citotoetsen
 • Schriftelijk formuleren
 • Zinsontleden en woordbenoemen
 • Het lezen en de spelling van het Engels (incidenteel in groep 8)

 

Met regelmatige tussenpozen (ca. elke drie maanden) worden enkele toetsen uit het onderzoek herhaald. De vorderingen worden weergegeven in een profiel.