035 628 38 02
Stichting Taalhulp is een landelijke stichting die gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling van dyslexie bij kinderen en volwassenen.

Bij de Stichting zijn behandelaars uit verschillende vakgebieden aangesloten, zoals (taal)psychologie, psycholinguïstiek, orthopedagogiek en logopedie. Voorafgaand aan de behandeling wordt altijd een onderzoek gedaan. Dit kan een uitgebreid of aanvullend onderzoek zijn. Het onderzoek is onder andere nodig om een behandelplan op te stellen en om het beginniveau te bepalen.
Gewoonlijk wordt per week eenmaal een uur behandeld. Daarnaast moet de leerling een thuisprogramma volgen (gemiddeld zo’n 20 tot 40 minuten per dag).

Voor aanmelding, vragen of specifieke informatie kunt u contact opnemen met Stichting Taalhulp. Dit kan via het landelijk secretariaat van Stichting Taalhulp of door een berichtje te sturen naar ons algemene e-mailadres.

E-mailadres: info@stichtingtaalhulp.nl
(vermeld altijd het onderwerp en uw woonplaats; stuur geen bijlagen mee) Telefoon: 035 628 38 02 (tijdens kantooruren) Postadres: Luttenberg 62 3825 EG  Amersfoort.

Stichting Taalhulp heeft ook een klachtenregeling: klik hier voor de gegevens.

8,9

Cijfer voor onze diagnostiek

9,5

Cijfer voor onze behandelaars