035 628 38 02
Stichting Taalhulp is een landelijke stichting die gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling van dyslexie bij kinderen en volwassenen.

Daarnaast richt Stichting Taalhulp zich op voorlichting en advisering aan verwijzers en op deskundigheidsbevordering.
Bij de Stichting zijn behandelaars uit verschillende vakgebieden aangesloten, zoals (taal)psychologie, psycholinguïstiek, orthopedagogiek en logopedie. Voorafgaand aan de behandeling wordt altijd een onderzoek gedaan. Dit kan een uitgebreid of aanvullend onderzoek zijn. Het onderzoek is onder andere nodig om een behandelplan op te stellen en om het beginniveau te bepalen.
Gewoonlijk wordt per week eenmaal een uur behandeld. Daarnaast moet de leerling een thuisprogramma volgen (gemiddeld zo’n 20 tot 40 minuten per dag).

Voor aanmelding, vragen of specifieke informatie kunt u contact opnemen met Stichting Taalhulp. Dit kan via het landelijk secretariaat van Stichting Taalhulp of door een berichtje te sturen naar ons algemene e-mailadres.

E-mailadres: info@stichtingtaalhulp.nl
(vermeld altijd het onderwerp en uw woonplaats; stuur geen bijlagen mee) Telefoon: 035 628 38 02 (tijdens kantooruren) Postadres: Gustav Stresemannhof 12 6836 LC  Arnhem.

Stichting Taalhulp heeft ook een klachtenregeling: klik hier voor de gegevens.

ANBI-status

Stichting Taalhulp heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat we door de Belastingdienst zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan Stichting Taalhulp kunnen daardoor, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Een gift kost op deze manier veel minder.