035 628 38 02

Vergoeding en tarieven


Vergoede dyslexiezorg in 2023

In 2023 wordt onderzoek en behandeling van ‘ernstige dyslexie’ (ED)  vergoed voor basisschoolleerlingen van 7 t/m 12 jaar. Daarbij is het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 leidend.

Stichting Taalhulp is aangesloten bij het NKD en heeft contracten met veel gemeentes in en om vestigingsplaatsen.
Voor precieze informatie kunt u contact opnemen met het landelijk secretariaat. Let op, deze vergoedingsregeling geldt niet voor alle kinderen met dyslexie. Wilt u weten of uw kind in aanmerking komt voor vergoeding? Download hier de vergoedingswijzer (pdf-bestand).
De regels kunnen  van gemeente tot gemeente verschillen.

Niet-vergoede dyslexiezorg in 2023

Als de kosten voor onderzoek en behandeling niet door de gemeente vergoed worden is het standaard adviestarief in 2023 € 87,00 (inclusief indirecte tijd) per sessie. Het standaard adviestarief is van toepassing op zowel onderzoek als behandeling. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW voor personen tot 18 jaar.
Jaarlijks vindt een inflatiecorrectie plaats.
In geval van een minder frequente behandeling kunnen hogere uurtarieven gelden. Het tarief kan per onderzoeker/behandelaar enigszins verschillen.
Wanneer het bedrag voor u bezwaarlijk is, neemt u dan contact op met Stichting Taalhulp.
?>