035 628 38 02

Vergoeding en tarieven


Vergoede dyslexiezorg in 2018

In 2018 wordt onderzoek en behandeling van ‘ernstige, enkelvoudige dyslexie’ (EED)  vergoed voor basisschoolleerlingen van 7 t/m 12 jaar.

Stichting Taalhulp is aangesloten bij het NKD en heeft contracten met veel gemeentes in en om vestigingsplaatsen.
Voor precieze informatie kunt u contact opnemen met het landelijk secretariaat. Let op, deze vergoedingsregeling geldt niet voor alle kinderen met dyslexie. Wilt u weten of uw kind in aanmerking komt voor vergoeding? Download hier de vergoedingswijzer (pdf-bestand).
De regels kunnen  van gemeente tot gemeente verschillen.

Niet-vergoede dyslexiezorg

 Het standaard-uurtarief in 2018 is  rond € 76,00 (inclusief indirecte tijd). Het standaard-uurtarief is van toepassing op zowel onderzoek als behandeling. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.
Wanneer het bedrag voor u bezwaarlijk is, neemt u dan contact op met Stichting Taalhulp.
Jaarlijks vindt een inflatiecorrectie plaats.
In geval van een minder frequente behandeling kunnen hogere uurtarieven gelden. Het tarief kan per onderzoeker/behandelaar enigszins verschillen.
?>