035 628 38 02

Vergoeding en tarieven


Vergoede dyslexiezorg in 2019

In 2019 wordt onderzoek en behandeling van ‘ernstige, enkelvoudige dyslexie’ (EED)  vergoed voor basisschoolleerlingen van 7 t/m 12 jaar.

Stichting Taalhulp is aangesloten bij het NKD en heeft contracten met veel gemeentes in en om vestigingsplaatsen.
Voor precieze informatie kunt u contact opnemen met het landelijk secretariaat. Let op, deze vergoedingsregeling geldt niet voor alle kinderen met dyslexie. Wilt u weten of uw kind in aanmerking komt voor vergoeding? Download hier de vergoedingswijzer (pdf-bestand).
De regels kunnen  van gemeente tot gemeente verschillen.

Niet-vergoede dyslexiezorg in 2019

 Het standaard-uurtarief in 2019 is  € 77,50 (inclusief indirecte tijd). Het standaard-uurtarief is van toepassing op zowel onderzoek als behandeling. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.
Jaarlijks vindt een inflatiecorrectie plaats.
In geval van een minder frequente behandeling kunnen hogere uurtarieven gelden. Het tarief kan per onderzoeker/behandelaar enigszins verschillen.
Wanneer het bedrag voor u bezwaarlijk is, neemt u dan contact op met Stichting Taalhulp.
?>