035 628 38 02

Vergoeding en tarieven

Vergoede dyslexiezorg in 2024

In 2024 wordt onderzoek en behandeling van ‘ernstige dyslexie’ (ED)  vergoed voor basisschoolleerlingen van 7 t/m 12 jaar. Daarbij is het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 leidend.

Stichting Taalhulp is aangesloten bij het NKD en heeft contracten met veel gemeentes in en om vestigingsplaatsen.
Voor precieze informatie kunt u contact opnemen met het landelijk secretariaat.

Niet-vergoede dyslexiezorg in 2024

Als de kosten voor onderzoek en behandeling niet door de gemeente vergoed worden is het standaard adviestarief in 2024 € 89,50 (inclusief indirecte tijd) per sessie. Het standaard adviestarief is van toepassing op zowel onderzoek als behandeling. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW voor personen tot 18 jaar.
Jaarlijks vindt een inflatiecorrectie plaats.
In geval van een minder frequente behandeling kunnen hogere uurtarieven gelden. Het tarief kan per onderzoeker/behandelaar enigszins verschillen.
Wanneer het bedrag voor u bezwaarlijk is, neemt u dan contact op met Stichting Taalhulp.
?>