035 628 38 02

De behandeling

3. De behandeling

Gewoonlijk vindt één behandelsessie per week plaats.

Werkpunten kunnen zijn (in overleg):
Technisch lezen: F&L-methode
Spelling: F&L-methode
Basisspelling van de Nederlandse taal
Spelling van leenwoorden zoals kwaliteit en taxi
Spelling van werkwoorden
Begrijpend en studerend lezen
Strategieën bij het lezen/leren van teksten
Schriftelijk formuleren
Grammatica
Het lezen, de spelling en de grammatica van vreemde talen:
Engels
Frans
Duits
Studie- en examenbegeleiding

In sommige gevallen vergoedt de werkgever (een deel van) de kosten.