035 628 38 02

Ontwikkelingen in dyslexieland

Trots zijn wij op onze collega Sonja Karman die samen met Conny Boendermaker van Hogeschool Windesheim een presentatie heeft gemaakt over nieuwe ontwikkelingen in dyslexieland. Sonja legt in heldere woorden uit wat nieuw is in  Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling (PDDB 3.0) en de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (BVRD). De voordracht is gemaakt voor het Taalsymposium Almere. De inhoud is voor iedereen die bij lees- en spellingonderwijs is betrokken relevant. Kijk hier de presentatie terug. Alleen de inhoud van de powerpoint-presentatie zien? Dat kan. Gebruik dan de volgende link: Handout van de presentatie ‘Nieuwe ontwikkelingen in Dyslexie-land’-1

27 januari 2022