035 628 38 02

Almere

Wij onderzoeken en behandelen basisschoolleerlingen met dyslexie. Vergoeding hiervan door de gemeente is mogelijk.

Ook kinderen met andere vormen van lees- en spellingproblemen kunnen bij ons terecht. Wij bieden begeleiding op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, basisspelling, leenwoorden, werkwoordspelling en grammatica.

Voor de Engelse spelling werken we met een speciale methode voor leerlingen van groep 7 t/m de 2e klas van het voortgezet onderwijs. Meer informatie vindt u op de website www.begrijpendspelleninhetengels.nl.

Aanmeldingen vergoede zorg nemen wij altijd zo snel mogelijk in behandeling. Wanneer het dossier compleet is komt uw kind op de wachtlijst voor onderzoek. Neem contact met ons op voor de actuele wachttijd.
 

Karlijn Dyslexiepraktijk Almere-Stad
Karlijn van Dijk-Groot MSc.
tel.: 06-26970097
k.groot@stichtingtaalhulp.nl