035 628 38 02

Tarieven

Kosten van onderzoek en behandeling

Iedereen met een vraag op het gebied van lezen en spellen kan bij Stichting Taalhulp terecht. De kosten van onderzoek en behandeling zijn van een aantal factoren afhankelijk, waarvan de belangrijkste de omvang van vraag is. Onder bepaalde voorwaarden wordt diagnostiek en behandeling vanuit de Jeugdwet vergoed.

 

Onderzoek

Bij een onderzoek worden uren in rekening gebracht voor het intakegesprek, het onderzoek en het verslag met behandelplan.

  • Voor een (aanvullend) onderzoek tot één dagdeel wordt maximaal 10 uur in rekening gebracht.
  • Voor een onderzoek van één tot twee dagdelen wordt maximaal 15 uur in rekening gebracht.
  • Voor een onderzoek van meer dan twee dagdelen wordt maximaal 20 uur in rekening gebracht.

De kosten van een onderzoek zijn tevens afhankelijk van het soort onderzoek: psychologisch-didactisch, didactisch of diagnostisch onderzoek ten behoeve van een dyslexieverklaring.

Het standaard uurtarief bedraagt € 79,50.

 

Behandeling

Bij aanvang van de behandeling kan het nodig zijn om een aantal toetsen af te nemen om een goede inschatting van de beginsituatie en de duur van de behandeling te kunnen maken. In het intakegesprek zal dit duidelijk afgesproken worden.

Bij een behandeling worden in rekening gebracht:

  1. behandelingsuren, inclusief voorbereiding en tussentijdse voortgangsevaluatie;
  2. uren voor overleg op verzoek van cliënt/ouders of de school, alleen na overleg met en met toestemming van cliënt/ouders;
  3. reistijd en reiskosten (bijv. naar een school), alleen na overleg met en met toestemming van cliënt/ouders.

Bij niet tijdig afmelden (tenminste 24 uur van tevoren) worden de gereserveerde uren in rekening gebracht.

Het standaard behandeltarief bedraagt  € 79,50. Dit bedrag is inclusief indirecte tijd (voorbereiding, bijhouden behandeldossier en tussentijdse verslaglegging).

?>