035 628 38 02

Dedicon kan verder!

Net voor het kerstreces werd er in de Tweede kamer een motie aangenomen, waardoor Dedicon weer middelen krijgt om de digitalisering van leermaterialen weer voor te zetten. Een belangrijk besluit voor mensen die afhankelijk zijn van het kunnen laten voorlezen van lesmateriaal!

https://www.impulsenwoortblind.nl/tweede-kamer-akkoord-met-moties-over-dyslexie-ondersteuning/

2 januari 2019