035 628 38 02

Hilversum en Bussum

Er is een taalhulplocatie in Hilversum en één in Bussum.
Wij behandelen dyslexie bij basisschoolleerlingen, VO-scholieren en volwassenen.
Voor basisschoolleerlingen met ernstige dyslexie (EED) is vergoeding mogelijk door de gemeente.

Er kan worden gewerkt aan spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, grammatica, schriftelijk formuleren, vreemde talen, hulp bij het voorbereiden op (Cito)toetsen of VO-examens, etc.
Voor Engelse spelling bieden wij in Hilversum een speciaal programma aan voor leerlingen van groep 6 t/m tweede klas VO, zie www.begrijpendspelleninhetengels.nl

De wachttijd na aanmelding is momenteel gemiddeld zes weken.
Bij vergoede dyslexiezorg hoeft u niet te wachten met aanmelden tot u de ontvankelijkheidsverklaring van Zien in de Klas hebt ontvangen. U kunt alvast een vóóraanmelding doen onder voorbehoud.