035 628 38 02

Hilversum en Bussum

Er is een locatie in Hilversum en één in Bussum.
Wij behandelen dyslexie bij basisschoolleerlingen, VO-scholieren en volwassenen.
Voor basisschoolleerlingen met ernstige dyslexie (ED) is vergoeding mogelijk door de gemeente. Maar ook als uw kind nog niet in aanmerking komt voor een vergoed traject, helpen wij u graag. Al vanaf groep 3 is dit mogelijk.

Er kan worden gewerkt aan spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, grammatica, schriftelijk formuleren, vreemde talen, hulp bij het voorbereiden op (Cito)toetsen of VO-examens, etc.
Voor Engelse spelling bieden wij in Hilversum een speciaal programma aan voor leerlingen van groep 6 t/m tweede klas VO, zie www.begrijpendspelleninhetengels.nl

Bij vergoede dyslexiezorg hoeft u niet te wachten met aanmelden tot u de ontvankelijkheidsverklaring hebt ontvangen. U kunt alvast een vóóraanmelding doen onder voorbehoud.

Tevens kunt u bij ons terecht voor rekenen. Wij bieden hulp aan leerlingen uit het basisonderwijs vanaf groep 4.

Welkom in Hilversum of Bussum!