035 628 38 02

Hilversum en Bussum

Er zijn twee taalhulplocaties in Hilversum en één in Bussum.
Wij behandelen dyslexie bij basisschoolleerlingen, VO-scholieren en volwassenen.
Voor basisschoolleerlingen met ernstige dyslexie is vergoeding mogelijk door de gemeente.

Er kan worden gewerkt aan spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, grammatica, schriftelijk formuleren, vreemde talen, hulp bij het voorbereiden op (Cito)toetsen of VO-examens, etc.
Voor Engelse spelling bieden wij een speciaal programma aan voor leerlingen van groep 7 t/m tweede klas VO, zie www.begrijpendspelleninhetengels.nl