035 628 38 02

Amsterdam

In Amsterdam- Noord kunt u voor onderzoek naar en behandeling van lees- en spellingproblemen en dyslexie terecht bij Stichting Taalhulp:
er zijn geen wachtlijsten.
Op veel scholen wordt bij achterstanden in lezen en spellen al gewerkt met de kleurencode Taal in Blokjes van Stichting Taalhulp.
In onze praktijk wordt onder andere gewerkt met de speciaal op de dyslexie gerichte, uitgebreide versie van de Fonologische en Leerpsychologische (F&L®) methode van Stichting Taalhulp.
Daarnaast ligt onze kracht in de zeer korte lijnen en de zorgzame, persoonlijke benadering van cliënt, ouders en school door de onderzoeker/behandelaar.
Op dit adres werken twee orthopedagogen en een logopediste onder supervisie van de GZ- psycholoog.
In de basisschoolleeftijd is tevens de door de gemeente te vergoeden zorg bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie mogelijk.

Amsterdam Noord:

Els Rijneker – Annouck Wolterbeek

Beemsterstraat 160

1024 BH Amsterdam

E-mail: e.rijneker@stichtingtaalhulp.nl

Mobiel: 06 23 97 52 96  (na 16:30 uur)