035 628 38 02

Amsterdam-Noord

In onze vestiging in Amsterdam kunt u terecht voor onderzoek naar en behandeling van lees- en spellingproblemen en/of (ernstige) dyslexie. Aanvragen voor onderzoek worden meestal direct in behandeling genomen: als er een wachtlijst is, dan is deze kort.

In onze praktijk wordt o.a. gewerkt met de speciaal op dyslexie gerichte, uitgebreide versie van de F&L®-methode van Stichting Taalhulp (Fonologische en Leerpsychologische methode.)

Veel scholen zijn al bekend met de kleurcodering van Stichting Taalhulp doordat zij met Taal in Blokjes werken. Taal in Blokjes is bij ons ontwikkeld (door Thalita Boumans) en sluit naadloos aan op de F&L-methode. Zo kunnen kinderen makkelijk de overstap maken van ondersteuning op school naar behandeling bij Stichting Taalhulp.

Onze kracht ligt in de zeer korte lijnen en de zorgzame, persoonlijke benadering van cliënten, ouders en scholen.

Wij zijn gecontracteerd met de gemeente Amsterdam, dus in de basisschoolleeftijd is bij (vermoedens van) ED een vergoed dyslexietraject vanuit de gemeente mogelijk. Uiteraard zijn leerlingen ook welkom voor niet vergoede zorg. In de vestiging in Amsterdam is geen onderzoek bij volwassenen mogelijk.

 

 

Stichting Taalhulp – Amsterdam Noord

Beemsterstraat 160

1024 BH Amsterdam

E-mail: m.maas@stichtingtaalhulp.nl

Mobiel: 06 47782906