035 628 38 02

Team

De geregistreerde F&L-behandelaars van Stichting Taalhulp komen uit verschillende vakgebieden, zoals (taal-) psychologie, orthopedagogiek, logopedie, psycholinguïstiek en taalkunde.
Zij zijn speciaal geschoold in het werken met de F&L-methode® voor technisch lezen en spellen.

Doordat er zoveel verschillende vakgebieden in de Stichting vertegenwoordigd zijn, kan elke behandelaar een beroep doen op de kennis en expertise van de andere disciplines. Dit komt de kwaliteit van het onderzoek en de behandeling ten goede. Verschillende psychologen en orthopedagogen van Stichting Taalhulp zijn geregistreerd als GZ-psycholoog. Diagnostisch onderzoek wordt verricht door of gebeurt onder supervisie van een GZ-psycholoog.

?>