035 628 38 02

Klankbord

Het klankbord kan als hulpmiddel bij spelling worden gebruikt. Een begeleider (ouder of leerkracht) is wel nodig.

De begeleider zegt een woord, waarna het kind met de muis de klanken van het woord in de juiste volgorde aanklikt. Doordat de klanken direct hardop uitgesproken worden, kan het kind zichzelf corrigeren en eventuele fouten herstellen. Het klankbord kan al vanaf groep 3 worden gebruikt.