035 628 38 02

F&L-expertisecentrum

Sinds kort is het F&L-expertisecentrum opgericht.
Het F&L-expertisecentrum heeft de volgende doelstellingen:

 • Kennis en expertise over dyslexiezorg delen met instellingen en praktijken die een licentie hebben op de F&L methode®.
 • Ondersteunen van gespecialiseerde F&L-zorgverleners.
 • Verbeteren van de hulp bij lees- en spellingproblemen op school (interventie) met Taal in Blokjes.
 • Verbeteren van het lees- en spellingonderwijs op school (preventie) met Taal in Blokjes.
 • Verzorgen van schoolarrangementen, zorg op maat (bijvoorbeeld in het kader van Passend Onderwijs).
 • Cursussen geven over Taal in Blokjes en de Taal in Blokjes Reader.
 • De behandeling met de F&L methode® evalueren en verbeteren.
 • Softwareontwikkeling voor de F&L methode® en Taal in Blokjes.
 • Voorlichting en advies geven aan scholen, ouders, hulpverleners en geïnteresseerden.
  Bezoek voor meer informatie het F&L-expertisecentrum.

 

19 mei 2016

Terug naar het nieuwsoverzicht.