035 628 38 02

De behandeling

3. De behandeling

Gewoonlijk vindt één behandelsessie per week plaats. Daarnaast moet de leerling een thuisprogramma volgen.
VO-scholieren worden zo mogelijk buiten schooltijd ingepland.

Werkpunten kunnen zijn (in overleg):
Technisch lezen: F&L-methode
Spelling: F&L-methode
basisspelling van de Nederlandse taal
spelling van leenwoorden zoals kwaliteit en taxi
spelling van werkwoorden
Begrijpend en studerend lezen
Strategieën bij het lezen/leren van teksten in schoolboeken
Schriftelijk formuleren
Grammatica en ontleden
Het lezen, de spelling en de grammatica van vreemde talen:
Engels
Frans
Duits
Studie- en examenbegeleiding