035 628 38 02

Screening dyslexie

Op diverse momenten kan er behoefte zijn aan een dyslexiescreening bij kinderen.

In de onderbouw van de scholen is er vaak veel aandacht voor de mogelijke aanwezigheid van dyslexie, maar kan er toch twijfel bestaan of het kind dyslectisch zou kunnen zijn. Een screening kan dan uitkomst bieden.
Zonodig kan in tweede instantie een volledig (en in dit geval aanvullend) onderzoek plaatsvinden.

Vanzelfsprekend kan er ook in de bovenbouw behoefte zijn aan een screening. Wanneer de lees- en/of spellingresultaten van het kind zwak blijven, maar er geen grond is voor vergoede diagnostiek, kan een screening meer opheldering geven.

De screening zal ongeveer een uur in beslag nemen waarna een beknopte schriftelijke rapportage volgt.

Module Screening dyslexie

Neem contact op met de vestiging bij u in de regio voor meer informatie over deze mogelijkheid.

?>